Contact

Wojciech ADAMSKI, PhD.

e-mail:wojciech.adamski@put.poznan.pl

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1984-003X

Google Scholar:

http://scholar.google.pl/citations?user=7uxQFlwAAAAJ

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Wojtek_Adamski/

Mendeley:

https://www.mendeley.com/profiles/wojtek-adamski/

room: 411x (ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań)

tel.: (+48) 61 665 2846

Affiliation:

Instytut Automatyki i Robotyki

(Institute of Automatic Control and Robotics)

head: Dariusz Pazderski, PhD, DSc.

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

(Faculty of Automatic Control, Robotics and Electrical Engineering)

Politechnika Poznańska

(Poznań University of Technology)

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Poland